Złoty podział

Zasady kompozycji to ogromna pomoc dla początkujących akwarystów przy projektowaniu swojej aranżacji. Pojęcia złotego podziału używane jest w wielu dziedzinach sztuki m.in. w architekturze i malarstwie. Odnosi się do podziału uniwersalnej przestrzeni oraz jej zagospodarowania. Po pierwsze i najważniejsze złoty podział wyznacza nam optymalne umiejscowienie punktu centralnego (jednego lub wielu). To miejsce to punkt znajdujący się w proporcji 1 do 1,618 długości zbiornika. Uzyskane w ten sposób części są proporcjonalne względem siebie. Już w starożytności, proporcja ta była uznawana za szczególnie przyjemną i harmonijną dla oka ludzkiego. Aby zastosować złoty podział, pomnóż długość akwarium przez 0,618. Otrzymaną wartość odmierz od lewej i prawej strony akwarium oraz od dół i góry zbiornika. Kierunek nie ma tu znaczenia. W ten sposób otrzymasz 4 linie tak jak na rysunku obok. Punkty przecięcia tych linii to potencjalne punkty centralne (pojęcie opisane w osobnym artykule). Podobną siatkę kompozycji można zastosować do dna akwarium w celu optymalnego usytuowania elementów dekoracyjnych. Poniższy przykład pokazuje przykładowe rozplanowanie złotego podziału dla akwarium o długości 100 cm i wysokości 40 cm.

Złoty podział to nieoceniona pomoc jednakże doświadczony akwarysta wcale nie musi się do niego stosować. Wiele osób używa złotego podziału i zasady punktu centralnego podświadomie, nie będąc świadomym istnienia takich pojęć.

Golden Ratio