Siarka (S)

Rośliny pobierają siarkę w postaci jonu siarczanowego (SO42-). Razem z innymi składnikami jest niezbędna do produkcji chlorofilu, przebiegu reakcji fotosyntezy i oddychania. Pozwala też roślinie na skuteczne wykorzystywanie innych składników pokarmowych taki jak np. fosfor. Siarka jest również częścią aminokwasów siarkowych a co za tym idzie podstawowym budulcem białek. W biomasie rośliny jest blisko dwa razy więcej siarki niż fosforu. Duże ilości jonów siarczanowych mogą być magazynowane w wakuolach.

Jony siarczanowe stanowią również składowe substancji mających wpływ na tzw. trwałą twardość wody.

Przeprowadzono wiele badań dotyczących zapotrzebowania roślin na siarkę i oznak jej niedoborów. Rośliny wodne zdają się nie mieć większych problemów z niedoborami tego składnika. Woda kranowa zawiera zazwyczaj wystarczające ilości siarki odpowiednie dla roślin akwariowych. Siarczany są także wynikiem reakcji rozkładu materii organicznej w akwarium. Większość nawozów akwarystycznych również zawiera siarczany, najczęściej w postaci siarczanu potasu ,magnezu, amonu czy wapnia.

Aquascape

Za pomocą nawozów Aqua Rebell dodasz siarkę do swojego akwarium: