Makro i mikroelementy

Życie na Ziemi, w tym rośliny wodne składają się z niewielu ponad 18 pierwiastków chemicznych. Pierwiastki te są przyswajane przez organizmy w różnorodnych związkach chemicznych.

Wszystkie rośliny wodne wymagają do życia podstawowych składników odżywczych. Do skutecznego metabolizowania tych związków potrzeba jednak kilku przydatnych komponentów w tym m.in. światła. Właśnie tego czynnika potrzebują tzw. rośliny fotoautotroficzne do pozyskiwania pożywienia na drodze fotosyntezy. Światło jest dla nich źródłem energii, którą wykorzystują do przetwarzania składników odżywczych w ich nieorganicznej formie (minerały, CO2, O2, woda). Związki te rośliny wykorzystują do tworzenia bogatych energetycznie związków organicznych. Organizmy heterotroficzne, do których zaliczany jest człowiek czerpią energie z pożywienia. Poza minerałami, potrzebują również organicznych związków (białek, węglowodanów, kwasów tłuszczowych etc.), które są produkowane m.in. przez rośliny.

Substancje odżywcze możemy podzielić biorąc pod uwagę różne kryteria. Najbardziej istotny i rozpowszechniony podział to podział na mikro i makroelementy.

Nawozy makroelementowe Aqua Rebell

Rośliny potrzebują stosunkowo dużych ilości makroelementów taki jak węgiel (C), tlen (O), wodór (H), azot (N), fosfor (P), potas (K), siarka (S), wapń (Ca) i magnez (Mg). Absolutnie kluczowymi pierwiastkami są tu azot, fosfor i potas czyli tzw. NPK.

Mikroelementy takie jak żelazo (Fe), chlor (Cl), mangan (Mn), cynk (Zn), miedź (Cu), bor (B), molibden (Mo), kobalt (Co) i nikiel (Ni) są zużywane przez rośliny w mniejszych ilościach. Niezbędne roślinom są też składniki niesklasyfikowane powyżej takie jak sód (Na, jako kation Na+) i krzem (Si, jako kwas krzemowy H4SiO4).

Większość standardowych nawozów dla roślin zawiera mikroelementy ale z makroelementów obecne są wyłącznie potas, magnez i siarka. Spowodowane jest to założeniem firm, iż azotany i fosforany występują już w akwarium za sprawą ryb, w związku z czym nie ma potrzeby ich dodatkowego dozowania. Jednakże w zbiornikach z większą ilością roślin, niedobory N (azotu) i P (fosforu) występują bardzo często i konieczne staje się ich dozowanie. W ogrodnictwie tylko nawozy zawierające wszystkie powyższe makroelementy są uważane za kompletne.

Rozbicie pierwiastków na mikro i makroelementy nie oznacza, że któreś są ważniejsze od innych. Oba rodzaje związków są kluczowe dla zdrowego rozwoju roślin. Wszystkie wymienione powyżej składniki pokarmowe muszą być dostępne dla roślin. Jeden składnik nie zastępuje drugiego.

Nawozy mikroelementowe Aqua Rebell