Nikiel (Ni) i kobalt (Co)

Dwa mikroelementy, które opiszemy w tym rozdziale są potrzebne roślinom w śladowych ilościach i nie są suplementowane do akwarium z nawozami. Ilość niklu i kobaltu w solach nawozowych można określić mianem zanieczyszczeń. Na potrzeby roślin wodnych jest ich tam wystarczająca ilość.

Wasserpflanzen

Metale te są wchłanianie przez rośliny w formie jonów Ni2+ i Co2+. Są częścią różnych enzymów w tym m.in. ureazy. Związek ten odpowiedzialny jest za reakcje katalizy rozkładu mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla lub rozkładu dwupeptyd zawierających kobalt na dwa oddzielne aminokwasy.

Wasserpflanze