Magnez (Mg)

Związek ten rozpuszcza się w wodzie tworząc kationy (Mg2+) I jest absorbowany przez rośliny właśnie w takiej formie.

Aquascape

Metal ten odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy. Zajmuje centralne miejsce w układzie porfiryny w cząsteczce chlorofilu. Można to porównać do atomu żelaza w dość podobnie zbudowanej hemoglobinie. Magnez jest ważny również w odniesieniu do innych procesów takich jak: aktywacja enzymów, powstawanie białek DNA i RNA, węglowodanów, tłuszczy, witamin, transport fosforu, metabolizm węglowodanów oraz reakcji energetycznych. Największe stężenia magnezu wewnątrz komórek roślin można zaobserwować w miejscu powstawania nowych przyrostów. W przypadku wapnia, który chemicznie jest podobny do magnezu jest zupełnie odwrotnie. Najwięcej jest go w najstarszych częściach rośliny. Magnez jest dość dobrze mobilnym składnikiem w obrębie rośliny.

Objawy niedoboru magnezu mogą wyglądać podobnie do objawów niedoboru żelaza tj. wyblakły zielony kolor pomiędzy żyłami liści, które pozostają zielone. Jednakże chloroza spowodowana brakiem żelaza będzie widoczna w pierwszej kolejności na młodych liściach a ta spowodowana brakiem magnezu – na starszych.

Wasserpflanzen

Rośliny akwariowe nie wymagają do prawidłowego rozwoju dużej ilości magnezu, dlatego jego dawkowanie jest często zaniedbywane. Niewiele wiadomo o wpływie magnezu dla wzrost poszczególnych gatunków roślin w różnych warunkach środowiskowych. Trudno również o jednoznaczne określenie na jakim poziomie magnez może być toksyczny dla roślin lub mieć negatywny wpływ na ich rozwój. Akwaryści często utożsamiają problemy ze wzrostem roślin z brakiem podstawowych pierwiastków takich jak potas, magnez czy wapń. Warto jednak w pierwszej kolejności upewnić się, czy mamy w akwarium wystarczającą ilość dwutlenku węgla i azotanów.

Ilość kationów Ca2+, jonów Mg2+ oraz innych związków jest wyznacznikiem twardości ogólnej wody. Wiele naturalnych akwenów zawiera dużo więcej związków magnezu niż rośliny są w stanie spożytkować. To samo dotyczy wody kranowej. Regularne podmiany wody w akwarium są zatem dobrym sposobem na dostarczanie tego pierwiastka do zbiornika. Zdarzają się przypadki, w których twardość ogólna wody jest złożona głównie z jonów wapnia. W takiej sytuacji rośliny mogą cierpieć na skutek braku magnezu nawet w przypadku twardości ogólnej powyżej 5 stopni niemieckich. Literatura podaje stosunek 3÷1 lub 4÷1 jako idealne proporcje pomiędzy zawartością wapnia i magnezu w akwarium.

Jeżeli podejrzewasz niedobory magnezu w swoim akwarium, dodaj siedmiowodnego związku siarczanu magnezu (MgSO4⋅7H2O). Łyżeczka tygodniowo, powinna przenieść pozytywne efekty widoczne już po około tygodniu.

Za pomocą nawozów Aqua Rebell dodasz magnez do swojego akwarium