Mangan (Mn)

Mangan jest przyswajany przez rośliny w formie kationów Mn2+ I może być chelatowany. Większość jego funkcji związana jest z wysokim potencjałem redoks i zdolnością do zmiany Mn2+ do Mn3+ (podobnie jak żelazo). Jest kofaktorem lub budulcem enzymów niezbędnych w cyklu Krebsa. Pomaga w transporcie elektronów w czasie fotosyntezy lub podczas asymilacji azotanów (enzymy). Mangan bierze udział w procesie tworzenia aminokwasów aromatycznych, fenyloalaniny, tyrozyny a co za tym idzie również kwasów fenolowych i alkoholi. Korzystnie wpływa na obronę przed pasożytami i grzybami. Co więcej, jest niezbędny to syntezy chlorofilu i ochrony chloroplastów przed wolnymi rodnikami. Właśnie dlatego produkcja chlorofilu spada w przypadku niedoboru manganu a białka chroniące chlorofil są niszczone. Objawy zewnętrzne na roślinie to chloroza, podobna do tej, którą można było obserwować w przypadku niedoborów żelaza. Nowe przyrosty i system korzeniowy rośliny znacznie zmniejsza tempo rozwijania się.

Wasserpflanzen

TRośliny lądowe hodowane w podłożu o niskim pH mogą przyswajać większe ilości manganu oraz innych pierwiastków śladowych. Wapniowanie gleby może prowadzić do niedoborów manganu. Wysokie stężenie żelaza, miedzi i cynku może ograniczać przyswajanie magnezu przez rośliny.

Niewiele wiadomo na temat zależności pomiędzy stężeniami manganu a wzrostem roślin wodnych. Na potrzeby naszego hobby badania naukowców wyraźnie skupiły swoją uwagę na żelazie.

Za pomocą nawozów Aqua Rebell dodasz mangan do swojego akwarium