Wapń (Ca)

Wapń jest wchłaniany przez rośliny w formie dwuwartościowych kationów Ca2+. Jest naturalnym pierwiastkiem pełniącym różnorodne funkcje w strukturze roślin. Jest kluczowy dla procesu podziału komórek, tworzenia ściany komórkowej i błon, wchłaniania i przekształcania azotanów i metabolizmu węglowodanów w roślinie. Jest również przeciw jonem dla wielu jonów pochodzenia organicznego i nieorganicznego w wakuolach. Pełni także funkcję związane z transportem cytoplazmatycznym. Ma również wpływ na powstawanie substancji kontrolujących produkcję enzymów.

Habitat

Wapń zmagazynowany w tkankach roślin lądowych jest niemobilny, co czyni dozowanie tego pierwiastka szczególnie istotnym. Nie jest to aż tak dużym problemem dla roślin wodnych, które mogą pobierać go z wody w postaci jonów.

Naturalne zbiorniki wodne charakteryzują się skrajnie różnymi stężeniami wapnia. Bardzo dużo zależy od warunków środowiskowych takich jak obecność skał i osadów. Zazwyczaj jest to stężenie na poziomie około 15 mg/l. Zdarzają się wody o zawartości wapnia poniżej 1mg/l oraz takie które mają go nawet do 100mg/l (obszary występowania skał wapiennych, ziemia bogata w wapń). Ilość kationów Ca<sup>2+</sup>, jonów Mg<sup>2+</sup> oraz innych związków jest wyznacznikiem twardości ogólnej wody.

Wasserpflanzen

Różne gatunki roślin mają różne wymagania co do ilości pobieranego wapnia. Większość badań na ten temat została przeprowadzona przy użyciu roślin lądowych i emersyjnych form roślin wodnych. Oznaki niedoboru wapnia mogą przybierać różne postaci. Na początku będą najlepiej widoczne na nowych przyrostach w formie m.in. uszkodzeń tkanki. W przypadku roślin wodnych oznaki niedoborów tych składników są cały czas niejasne. Problemów z niedoborem wapnia możemy się spodziewać głównie w przypadku posiadania bardzo miękkiej wody. Jest to rodzaj wody preferowanej przez wiele trudnych w hodowli gatunków roślin, jednakże nie udokumentowano problemów z niedoborem wapnia nawet w takich warunkach. W związku z powyższym możemy założyć, że stężenie wapnia w akwarium, podobnie jak siarczanów jest prawie zawsze na odpowiednim poziomie.

Nawozy Aqua Rebell zawierający wapń