Składniki odżywcze dla roślin

Wyróżniamy 2 metody dostarczania roślinom substancji odżywczych: poprzez podłoże oraz poprzez wodę. Wybór któregoś z powyższych sposobów należy uzależnić od konkretnych gatunków roślin i ich preferencji. Część roślin woli pobierać składniki poprzez system korzeniowy (z podłoża), inne preferują absorbowanie pokarmu przez liście bezpośrednio z wody. Najlepszym sposobem jest połączenie powyższych dwóch metod i nawożenie roślin akwariowych zarówno przez podłoże jak i wodę. W środowisku naturalnym woda jest zazwyczaj dość uboga w substancje odżywcze, jednak są one za sprawą przepływu dostarczane regularnie i uzupełniane w miarę pobierania pokarmu przez rośliny. Ponadto ilość składników pokarmowych w podłożu jest praktycznie nielimitowana a ziemia stanowi niewyczerpany pokład nawozu. Powyższe fakty czynią odtworzenie warunków naturalnych w akwarium dość trudną sztuką. Natura nie zawsze jednak zapewnia optymalne warunki do rozwoju roślin, dlatego wykształciły one różne przystosowania do trudnych wymagań w jakich egzystują. Model nawożenia roślin akwariowych powinien być zatem bardziej zbliżony do współczesnego ogrodnictwa niż do wiernego odtwarzania warunków naturalnych. Kontrola ilości i proporcji mikro i makro elementów umożliwia nam bardzo wydajną i efektywną hodowlę roślin wodnych. Mamy możliwość stworzenia roślinom wymarzonych warunków do rozwoju, których nie mają nawet w ich naturalnym środowisku.

Habitat

Składniki odżywcze mogą być dostarczane roślin wodnym w sposób limitowany bądź praktycznie nieograniczony. Rośliny zdają się być doskonale przystosowane do adaptowania się do różnych warunków jakie im stworzymy.

Aquascape